Skip to content

Una administració àgil i optimitzada és possible

Aquest any, es calcula que el dia de l’alliberament fiscal a Catalunya serà a mitjans de juliol. És la data a partir de la qual els contribuents catalans, de mitjana, haurem satisfet totes les nostres obligacions tributaries de l’any, i a partir del qual el rendiment del nostre treball ja si que anirà a la butxaca. És una forma prou il·lustrativa per dir que dediquem el 55% dels ingresos a pagar impostos. Son suficients? Son abusius? Son massa? Son pocs? Aquest judici de valor l’aparcaré, i per tant el deixaré a parer del lector. El que si que m’atreveixo a dir és que són molts diners, i quye pressupost rere pressupost els governants tendeixen a intentar incrementar-los quan el que realment necessitem és optimitzar-los. Una mica com diu aquella dita castellana “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, a l’administració hem de treballar per aconseguir bons o millors serveis amb els recursos que tenim. I un cop hagim expremut aquests recursos al màxim, ja avaluarem si necessitem més recursos i d’on els treiem.

 

Un exemple clar d'aquest enfocament l'hem vist recentment a l'Ajuntament de Manresa en l’exercici que s'ha dut a terme per reestructurar el cos de la Policia Local amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana i l'eficiència en l'ús dels recursos. Fins ara, els agents de policia es veien obligats a realitzar tasques que no eren òptimes per a la seva formació i capacitació, com ara control d'accés a edificis públics o tasques administratives de baixa complexitat. Amb aquesta nova mesura, s'ha alliberat un grup d'agents, concretament 11, perquè puguin centrar-se en tasques més específiques relacionades amb la prevenció dels delictes, millora de la seguretat als carrers o major presència i proximitat als comerços. Això s'ha aconseguit gràcies a la incorporació de guàrdies jurats d'una empresa externa que assumiran les tasques de vigilància dels edificis públics. A més de representar un estalvi econòmic, aquest canvi ha permès augmentar la presència policial als carrers de manera immediata, sense la necessitat d'esperar que nous agents compleixin la seva formació a l’escola de policia o esperar a que els nous agents s'integrin al cos. També és un altre bon exemple l’acord al que ha arribat el regidor Jesús Alonso amb els col·legis professionals per l'atorgament de llicències d'obres per fomentar la inversió a la ciutat, i que ja ha desperat l’interès d’altres ajuntaments.

 

En resum, aquests exemples ens recorden la importància de l'optimització dels recursos públics. En un moment en què la demanda de serveis públics de qualitat és alta i els pressupostos són ajustats, és essencial que treballem de manera intel·ligent i eficient per garantir el benestar i la seguretat dels ciutadans. Això implica prendre decisions valentes, innovadores i pensar més enllà del “és que sempre s’ha fet així” com ara hem fet a Manresa amb aquesta bateria d’accions en matèria de seguretat, civisme i llicències.